WEBSITE Van basis naar secundair (voor kinderen en ouders)

Jaar

2021

Inhoud

Een gebruiksvriendelijke website voor leerlingen en hun ouders die hen helpt om een studie- en schoolkeuze te maken bij de overgang van basis naar secundair. 

Url

https://vanbasisnaarsecundair.be/

Afbeelding

basis sec