WEBSITE Kleine Kinderen Grote Kansen

Inhoud

Het netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ verenigt alle 13 educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen rond één doelstelling: meer onderwijskansen bieden aan kinderen en zo meehelpen om kinder- en kansarmoede te doorbreken.

Url

https://grotekansen.be/

Afbeelding

kleine kinderen webpage