WEBSITE Hub Ontwikkelen in diversiteit. Waar innovatie en diversiteit het leren versterken.

Jaar

2023

Inhoud

De hub wil diversiteit optimaal benutten om op een duurzame manier ontwikkelings- en toekomstkansen te vergroten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Gent. Hiermee streven we naar gelijkwaardigheid, sociale gelijkheid, en rechtvaardigheid.

​De hub is een ruimte om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. We helpen Gentse partners om aan de slag te gaan met complexe uitdagingen rond ongelijkheid in onderwijs, waarbij samenwerking een noodzaak is om tot oplossingen te komen. Zo start een een innovatietraject. Na de verkenning van de uitdaging, sprokkelen we ideeën. Op het einde van het traject wordt er een experiment (een initiatief, een dienst, een tool, een samenwerkingsverband,…) uitgevoerd en ontvangen alle geïnteresseerden de lessen die we hieruit leren. Zo hopen we de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit en leren te beïnvloeden.

Alle initiatieven komen tot stand in co-creatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen. Daarbij kunnen de Gentse hogeronderwijsinstellingen, Stad Gent, Gentse burgers, instellingen en organisaties betrokken zijn. De hub is een initiatief van het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) en het Onderwijscentrum Gent (Stad Gent).

Url

https://www.ontwikkelenindiversiteit.be/

Afbeelding

Hub website