TRAJECT Leerloopbanen van NBMV

Auteurs

Iris Vandevelde

Jaar

2022

Inhoud

De leerloopbanen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - en ook die van meerderjarig verklaarde minderjarigen - brengen heel wat uitdagingen met zich mee. Velen van hen kampen met demotivatie, gebrek aan perspectief of stoppen vroegtijdig met school. Dit zorgt voor dilemma’s bij zorgverleners en begeleiders van deze jongeren: blijven ze hen best verplichten om naar school te gaan of moeten ze zich erbij neerleggen dat het bestaande systeem niet werkt en op zoek naar alternatieven? Omdat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een snel groeiende groep zijn in Gent, wordt de nood aan oplossingen prangend.​

In dit innovatietraject brainstormden we over mogelijkheden om te werken aan

  1. de afstemming van vervolgscholen (scholen waar de jongeren naartoe gaan na OKAN) op de noden van de jongeren

  2. een langdurige begeleiding bij het welbevinden van de jongeren, die sterk inzet op samenwerking

  3. extra opties om school en werk te combineren. 

Met een subsidie van de Koning Boudewijnstichting, hebben we het tweede thema (langdurige begeleiding) verder kunnen uitdiepen. Dit gebeurde in een experiment waarbij zorgnetwerkjes rond niet-begeleide minderjarigen werden opgezet.

Url

https://www.ontwikkelenindiversiteit.be/traject-nbmv

Afbeelding

NMBV traject