TOOLKIT Naar een geslaagde overgang van basis naar secundair. 6 praktische tips voor schoolexterne organisaties die vaak aanwezig zijn op scholen.

Auteurs

Koen Mattheeuws, Karin Goosen en Iris Vandevelde (Steunpunt Diversiteit en Leren)

Jaar

2021

Inhoud

Derdelanders (leerlingen afkomstig van buiten de EU) vormen een kwetsbare groep in het onderwijs. Onderzoek wijst uit dat die kinderen bij de overgang (of transitie) van het lager naar het secundair onderwijs en bij overgangen in het secundair onderwijs veel vaker dan gemiddeld in een nadelige positie verkeren. Ze worden naar richtingen gestuurd die niet steeds aansluiten bij hun capaciteiten of interesses.

Daarom ontwikkelden de Transfair-partners tools, methodieken en begeleidingsinzichten om transitiemomenten van kinderen beter te begeleiden en een veilige leercontext te creƫren. Er is materiaal beschikbaar voor:
- leerlingen
- ouders
- leerkrachten

Voor schoolexterne organisaties die vaak aanwezig zijn op scholen ontwikkelden we zes handige tips, die je vindt in deze tool.

Url

https://indd.adobe.com/view/c858a0b4-10f7-4394-8627-5ed84ce2f7e1

Afbeelding

transfair extra