TOOLKIT Fiets vlot naar een kwaliteitsvol evaluatiebeleid

Auteurs

Prof. dr. Piet Van Avermaet
Prof. dr. Mieke Van Houtte
Dr. Joke Ysenbaert

Jaar

2020

Inhoud

Fiets vlot naar een kwaliteitsvol evaluatiebeleid: een gps voor scholen.

Scholen lopen vaak vast bij het ontwikkelen van een evaluatiebeleid dat enerzijds streeft naar excelleren en anderzijds ook voldoende aandacht heeft voor differentiëren. Een evaluatiebeleid dat inhaakt op de verschillende aspecten van het ruimere schoolbeleid evolueert richting een kwaliteitsvol evaluatiebeleid. Dergelijk evaluatiebeleid beperkt zich niet tot het in kaart brengen van leerresultaten van leerlingen, maar stimuleert de groei van zowel de leerling, de leerkracht als de school als organisatie.

Een kwaliteitsvol evaluatiebeleid legt expliciete verbanden met deelaspecten van het schoolbeleid zoals het zorgbeleid, het didactisch-onderwijskundig beleid, het communicatiebeleid en het beleid inzake kwaliteitsontwikkeling.

Deze tool is het resultaat van onderzoekslijn 1.6 ‘evaluatiebeleid en diversiteit’ binnen het Steunpunt OnderwijsOnderzoek (2016-2020) van de Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming. Het eindrapport van dit onderzoek vindt u onder 'url' of hier.

 

Url

https://indd.adobe.com/view/4d69bebe-4cec-401b-94d8-248f81d83552

Afbeelding

fiets

Pdf

fiets-vlot-naar-een-kwaliteitsvol-evaluatiebeleid.pdf348.11 KB