SCREENING Omgaan met diversiteit binnen de lerarenopleiding

Jaar

2015

Inhoud

Een online instrument: http://www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be/

Het instrument biedt enerzijds een handvat om maatregelen en acties die genomen worden in kader van een diversiteitsplan te screenen op hun diversiteitsgehalte en is anderzijds een inspiratiebron om een diversiteitsplan vorm te geven. Dit tweeledig doel vindt u terug in de opdeling van deze website: het luik screening en het luik inspiratie. Daarnaast kan u er voor opteren om gebruik te maken van één of meerdere deelinstrumenten. Meer informatie hieromtrent vindt u in de handleiding.

Url

http://www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be/

Afbeelding

divinLO