Steunpunt Diversiteit & Leren

Het Steunpunt Diversiteit en Leren is een onderzoekscentrum verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en ondersteunt het thema ‘Omgaan met diversiteit’ in het onderwijs en aanverwante sectoren.

Deze ondersteuning is erop gericht de talenten van iedereen, ongeacht identiteit en achtergrond, maximaal te laten ontplooien en gelijke leerkansen te scheppen. Al onze kennis is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Ons aanbod bestaat uit visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming, coaching en consultancy.

Lees meer