BOEKJES BREDE SCHOOL

Auteurs

Annelies Joos
Veerle Ernalsteen
Marjan Engels
Evelyn Morreel
Lia Blaton

Jaar

2010

Inhoud

1) Wat is een Brede School? Een referentiekader

De Brede School is in opmars in Vlaanderen. Onder impuls van de beleidsdomeinen Onderwijs en Jeugd gingen (gaan) proefprojecten met het concept aan de slag. En ook lokale besturen, organisaties en scholen trekken meer en meer de kaart van de Brede School. Maar ondanks (of dankzij) deze groei blijft het vaak onduidelijk waar een Brede School nu precies voor staat. Het referentiekader ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren wil hieraan tegemoet komen. (auteurs: Annelies Joos, Veerle Ernalsteen)

 

2) De impact van een Brede School, een verkennend onderzoek.

Van 2006 tot 2009 kregen 17 proefprojecten de kans om de mogelijkheden (en valkuilen) van de Brede School te verkennen. In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie volgde het Steunpunt Diversiteit & Leren (voorheen onderdeel van het Steunpunt GOK) het proces van deze proefprojecten van nabij op en bracht hun structuur, inhoud en impact in kaart. In deze brochure bieden we een inkijk in de verzamelde informatie. (auteurs: Annelies Joos, Veerle Ernalsteen, Marjan Engels en Evelyn Morreel)

 

3) Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving.

Werken aan een brede leer- en leefomgeving staat centraal in de Brede School. In dit boekje gaan we uitgebreid in op wat dit kan in houden. We voegen ook instrumenten toe om de werking te evalueren. (auteurs: Annelies Joos, Veerle Ernalsteen)

 

4) Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten.

Dit boekje is het vierde in een reeks over het hoe en waarom van Brede Scholen. We gaan in op verschillende stappen en aandachtspunten waar je best rekening houdt bij het starten met een Brede School. (auteurs: Veerle Ernalsteen, Lia Blaton en Annelies Joos)


5) Ouders aan boord van de Brede School. Brede School Ahoy.

Dit boekje is het vijfde in onze Brede Schoolreeks en zoomt in op hoe Brede Scholen een partnerschap met ouders kunnen aangaan. Brede Scholen zetten in op het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren, ouders zijn daarbij belangrijke partners. Aan de hand van het referentiekader Brede School illustreren we met tal van praktijkvoorbeelden hoe Brede Scholen een partnerschap met ouders vorm kunnen geven. Als extra lading zijn enkele methodieken opgenomen die inspirerend kunnen werken om vergaderingen/overleg vorm te geven. (auteurs: Lia Blaton)

Url

http://www.bredeschool.org/

Afbeelding

brede school

Pdf

brede_school_-_deel_1_-_2010_-_wat-is-een-brede-school.pdf4.36 MB brede_school_-_deel_2_-_2010_-_de-impact-van-brede-school.pdf9.33 MB brede_school_-_deel_3_-_2011_-_boek-maart-wat-doet-een-brede-school.pdf4.18 MB brede_school_-_deel_4_-_2012_-_boek-juni-starten-met-een-brede-school.pdf14.8 MB brede_school_-_deel_5_-_2015_-_boek-ouders-aan-boord-van-de-brede-school-tris.pdf17.56 MB