BOEK Haal meer uit meertaligheid. Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs

Auteurs

Door Lore Van Praag , Sven Sierens , Orhan Agirdag , Peter Lambert , Stef Slembrouck , Piet Van Avermaet, Johan Van Braak , Piet Van de Craen , Koen Van Gorp , Mieke Van Houtte

Jaar

2016

Inhoud

Leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs krijgen steeds meer te maken met een taaldivers leerlingenpubliek in hun klas. De groep leerlingen die thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands neemt almaar toe. In de meeste scholen probeert men deze leerlingen het Nederlands als schooltaal aan te leren door hen onder te dompelen in een Nederlands taalbad. Ondanks het sterke geloof in de effectiviteit van deze aanpak vallen de gemiddelde opbrengsten tegen. Nochtans is het wel mogelijk om op een didactisch nuttige manier ruimte te bieden aan de thuistalen van leerlingen, zonder hiermee afbreuk te doen aan het belang van het Nederlands als onderwijstaal of per se te moeten kiezen voor een intensief model van meertalig onderwijs. Dit kan door leerlingen de kans te geven hun thuistalen in te zetten in een leeromgeving waarin het Nederlands de gangbare instructietaal is en de leerkracht niet alle talen van de leerlingen begrijpt.

In Haal meer uit meertaligheid stellen de auteurs de bevindingen van het interuniversitaire Validiv-project (‘Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education’) voor aan een breed onderwijspubliek. Dit project werd uitgevoerd door het Centrum voor Taal & Onderwijs verbonden met de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroepen Sociologie, Onderwijskunde, Taalkunde, het Steunpunt voor Diversiteit en Leren en iMinds van de Universiteit Gent en de vakgroep Taal- en Letterkunde van de Vrije Universiteit Brussel. Ze vertrekken hierbij van vragen die heel erg leven rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan processen op klas- en schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.

Url

https://shop.acco.be/nl-be/items/9789462925632/Haal-meer-uit-meertaligheid

Afbeelding

haal meer uit meertaligheid