Actieonderzoek naar 16- tot 18-jarige anderstalige nieuwkomers (2012-2014)

Dit onderzoek heeft als hoofddoelstelling een integrale aanpak te realiseren van opleidingstrajecten voor 16- tot 18-jarige nieuwkomers. Hiertoe wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen relevante actoren en sectoren geoptimaliseerd kan worden en de doorstroming van jongeren tussen deze sectoren kan verbeterd worden. De specifieke behoeften van deze doelgroep staan centraal bij het uittekenen van de trajecten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier projectregio’s: Antwerpen, Brussel, Gent en Turnhout.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van zeven partners. Door deze specifieke combinatie van academische (Cemis, UA en CTO, KULeuven) en lokale partners (de onthaalbureaus van de betrokken pilootregio’s) worden de nodige expertise over, ervaring met en bekendheid bij deze doelgroep gegarandeerd. Het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) staat in voor de coördinatie van het project.

Resultaten

Het geïntegreerd onderzoeksrapport kunt u hier downloaden (pdf-bestand):
Geïntegreerd eindrapport: Actieonderzoek naar 16- tot 18-jarige nieuwkomers uit derdelanden.

Naast de geïntegreerde rapportage werden er ook deelrapporten per projectregio opgemaakt.

Verwant onderzoek

Parallel met dit onderzoek, liep een ander traject over minderjarige nieuwkomers en vrije tijd. Reinhilde Pulinx verzorgde een bijdrage aan deze publicatie.

Het Europees Integratiefonds in Vlaanderen pakt uit met ‘VRIJUIT’, een gloednieuwe publicatie over minderjarige nieuwkomers en vrije tijd. Je leest er alles over drie EIF-projecten die initiatieven ontwikkelden om de deelname van minderjarige nieuwkomers aan cultuur-, jeugd- en sportinitiatieven te verhogen. Kinderen, jongeren en projectmedewerkers uit Turnhout, Aalst en Brussel brengen hun boeiende verhaal. Naast de succesverhalen komen ook de drempels aan bod waarover ze struikelden.

Terug naar overzicht
Thema Periode

1 december 2012 tot 30 juni 2014

Onderzoeker(s)

Reinhilde Pulinx (coördinatie van het project)
Ilona Truyts (onderzoeker in de pilootregio Gent)

Opdrachtgevers

Europees Integratiefonds (EIF), mede gefinancierd door de Vlaamse minister van Inburgering, Geert Bourgeois.